Keskustelua > Koulukunnat

Metsäperinne

(1/5) > >>

Santeri:
Näyttää siltä että Suomessa on kasvava kiinnostustus theravada buddhalaisuutta kohtaan. Monella mahayana harjoittajallakin tuntuu olevan siitä kiitettävän oloinen käsitys.

Thaimaan metsäperinteen esittely on jo itsessään hyvin laaja aihe, puhumattakaan theravada buddhalaisuudesta yleensä. En tässä alustuksessa edes pyri mihinkään tyhjentävään esitykseen. Myös muut metsäperinteeseen tutustuneet, tai muuten siitä jotain tietävät, ovat tervetulleita lisäämään informaatiota tähän ketjuun.

Olen itse vihkiytynyt munkiksi 2010 tammikuun 23 päivästä lähtien yhdessä metsäperinteen luostarissa Thaimaassa. Olen ollut tekemisissä metsäperinteen kanssa viimeiset kahdeksan vuotta.

Santeri:
Thaimaan metsäperinne

Santeri:
Metsäperinteellä on juuret Thaimaassa, josta se on levinnyt länsimaihin, kuten esimerkiksi Englantiin, Austraaliaan ja Yhdysvaltoihin. Kaksi thaimaalaista munkkia ovat olleet keskeisiä vaikuttajia tämän kansainvälisen yhteisön muodostumiselle. Ensiksi Ajaan Mun ja toiseksi Ajaan Chaa.

Ajaan Mun oli viime vuosisadan alkupuolella elänyt buddhalaismunkki, joka käynnisti eräänlaisen "uskonpuhdistuksen" Thaimaan theravada buddhalaisuudessa. Hän keskittyi ennen kaikkea harjoittamaan meditaatiota, eikä niinkään korostanut buddhalaisen teorian opiskelun merkitystä. Hän painotti askeettisen elämäntyylin arvoa, ja eli itse sen mukaan aina kuolemaansa saakka. Hänellä oli suuri joukko oppilaita, munkkeja sekä maalikoita.

Yksi näistä oppilaistaan oli Ajaan Chaa. Vaikka Ajaan Chaa ei todellisuudessa viettänyt kovinkaan pitkää aikaa Ajaan Munin kanssa, niin hän joka tapauksessa piti Ajaan Munia opettajanaan. Ajaan Chaa oli korkealle arvostettu munkki, joka otti vastaan myös länsimaalaisia oppilaita. Nämä oppilaat sitten myöhemmin levittivät metsäperinnettä ympäri maailmaa.

Metsäperinne on tunnettu länsimaissa ennen kaikkea luostareiden kautta. Nämä luostarit pyrkivät toimimaan Vinayan eli buddhalaisen luostarisäännöstön puitteissa. Munkit eivät esimerkiksi käytä rahaa, eivätkä syö keskipäivän jälkeen. Tämän ohella erityistä painoarvoa annetaan tietyille askeettiharjoituksille, kuten syrjäisissä paikoissa asumiselle, vaeltamisille ja joka päiväiselle almukierrokselle.

Keskeinen piirre metsäperinteessä on luottamus siihen, että buddhalaisuuden opetukset ovat yhä edelleen ajankohtaisia, ja sovellettavissa tämän päivän maailmaan.

Metsäperinteet sisällä on monia erilaisia suuntauksia. Esimerkiksi jotkut painottavat Tripitakan (Pali kaanonin) opetuksia, kun taas toiset painottavat elävien opettajien sanoja. Jotkut painottavat enemmän viisauden merkitystä, kun taas toiset painottavat samadhin (keskittymisen) merkitystä.

Metsäperinne on tällä hetkellä kansainvälisesti yksi tunnetuimista buddhalaisista perinteistä. Tunnettuja länsimaalaisia buddhalaismunkkeja metsäperinteessä ovat esimerkiksi Ajaan Sumedho, Ajaan Brahm, Ajaan Amaro, Ajaan Passano, Ajaan Sucitto, Ajaan Thannisaro, Ajaan Sona...

Nykyään metsäperinteeseen kuuluu myös buddhalaisnunnia, eli bhikkhuneita, mutta heidän asemansa on edelleen jatkuvan keskustelun aihe.

Ladros:
Mites metsäperinteen luostareita on euroopassa, Englannissa ja Saksassa?

Tomi:
Tää on kiva dokkari metsäperinteestä BBC:ltä. Ajahn Chahnin luostarista kuvaa.

http://www.youtube.com/watch?v=Bnp-AQjkhto

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta