Tuoreimmat viestit

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Keskustelua buddhalaisuudesta / Vs: Pragmaattinen dharma ja herääminen
« Uusin viesti kirjoittanut Kalansilmätorni Joulukuu 24, 2017, 03:03:11 ip »
Täytyy sanoa, etten oikein ymmärrä painettua englantia, varsinkaan tuota tekstiä, joka vilisee termejä (mushroom effect), jotka pitäisi ilmeisesti entuudestaan olla tuttuja. Joten voisitko tiivistää parin kappaleen suomenkieliseen tekstiin tuosta pitkästä tekstistä, mikä sen kanta on käytännön tasolla tapahtuvaan toisen ihmisen tason näkemiseen, esimerkiksi valokuvista?
22
Keskustelua buddhalaisuudesta / Vs: Mitä on Svabhava?
« Uusin viesti kirjoittanut Kalansilmätorni Joulukuu 24, 2017, 02:59:23 ip »
Itsellä on helpompi hahmottaa tuo visuaalisesti, kuin teoreettisesti tai filosofisesti.

Jos 'olento' (sk. bhava) olisi (illusorinen) kiekko, sen oma (sk. sva) olemassaolo (bhava) olisi kiekon kuvitteellinen, ei-olemassaoleva aines, sen tyhjyys tarkennettuna avaruutena. Voidaan kääntää myös ydinolemus, jolloin svabhava olisi kiekon keskipisteessä oleva reikä. Eli kiekko olisi kaikki se, mitä oliosta ilmenee sinulle ja minulle, ja se reikä olisi sen todellisuus (svabhava), sen ydinolemus, eli sen ydinolemuksettomuus, joka on luonnoltaan anatman (ettei sillä ole 'itseä') tai toisesta näkökulmasta ydinolemus on tyhjyys (shunyata). Kiekko visualisoidun reiän ympärillä olisi kirkkautta.
23
Buddhalaiset ryhmät tiedottavat / Lyhyt johdantokurssi zeniin 6.1.2018
« Uusin viesti kirjoittanut ZenCenter Joulukuu 22, 2017, 11:45:34 ap »
Lauantaina 6.1.2018 klo 10:00 - 14:45.

Helsinki Zen Center, Kalevankatu 4, Helsinki

Mitä zen ja zenmeditaatio ovat? Lyhyt johdantokurssi zeniin pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin käytännöllisesti. Kurssilla opetellaan zazenin eli zenmeditaation perusteet: istuma-asento, kävelymeditaatio sekä hengitys. Lisäksi puhutaan zenin filosofiasta ja traditiosta. Aikaa varataan myös keskustelulle siitä, minkälaisia esteitä harjoittaja tyypillisesti kohtaa, miten zeniä voi harjoittaa arjessa ja miten harjoitusta voi syventää retriiteillä tai itsenäisesti.

Kurssi antaa valmiudet osallistua Helsinki Zen Centerin toimintaan sekä harjoittaa kurssilla opittua ensimmäistä harjoitusta. Kurssimaksu 45 EUR sisältää osallistumisen yhteen vapaavalintaiseen zazeniin. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa tutustumista Zen Centerin toimintaan kokeilujäsenenä, jolloin saa kahden kuukauden jäsenyyden yhden kuukauden hinnalla (30 EUR / 2kk).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: johdanto@zazen.fi


Tiedotamme tapahtumista kalenterisivulla sekä postituslistalla.

Zenin sydämessä on oivallus todellisuuden jatkuvasti muuttuvasta luonteesta ja kaikkien eri elämänmuotojen keskinäisestä yhteydestä. Tästä syystä zen ei pohjimmiltaan tähtää edes harjoittajan henkilökohtaiseen onneen, vapautumiseen tai valaistumiseen, vaan katsoo näidenkin asioiden ylitse. Paradoksaalista kyllä, eläminen tästä näkökulmasta käsin on yleensä syvästi tyydyttävää ja mielekästä.

Zen on buddhalainen traditio, joka kehittyi Kiinassa 500-luvulla ja tuli Suomeen Japanin kautta viime vuosisadan lopulla. Zenin keskeisin harjoitus on zazen eli istumameditaatio. Zenin erilaisten meditaatioharjoitusten kautta harjoittaja oppii palaamaan nykyhetken kokemiseen yhä uudelleen. Meditaation avulla usein kaaottisesti asiasta toiseen kiirehtivä mieli rauhoittuu ja keskittyy. Kun mieli on keskittynyt ja tyyni, kokemus nykyhetkestä muuttuu. Joskus, usein intensiivisen keskittymisen jälkeen, tällainen kokemus voi olla erityisen syvä, ja silloin siihen voidaan viitata sanalla kensho, joka on japania ja tarkoittaa "nähdä omaan mieleensä sellaisena kuin se on."

Vaikka zenin keskeinen harjoitus on istumameditaatio, zen sisältää myös monia muita harjoituksen muotoja, kuten kävelymeditaatio ja meditaatio työssä. Myös erilaiset seremoniat ja buddhalaisten eettisten elämänohjeiden soveltaminen omaan elämään ovat osa zenin harjoitusmahdollisuuksia. Zenin viisaus ei ole sidottu opinkappaleisiin tai kirjoitettuihin teksteihin, vaan harjoittajan on oivallettava itse. Tästä syystä yhteys elävään zenopettajaan sekä harjoittaminen yhdessä toisten kanssa ovat olennaisia tapoja opettaa ja oppia zeniä.
24
Keskustelua buddhalaisuudesta / Vs: Mitä on Svabhava?
« Uusin viesti kirjoittanut ZenKivi Joulukuu 21, 2017, 11:57:15 ip »

Svabhāvan merkitystä voi lähestyä kahdesta näkökulmasta:

1)   Ontologinen, eli asiat ovat olemassa tietyllä tavalla
2)   Kognitiivinen, eli miten me käsitämme asioiden olevan


Ontologisessa näkökulmassa voidaan erottaa kolme eri merkitystä shabhavalle:

(Pohjustukseksi:Mitä eroa on tässä substanssilla ja essenssillä?

Essenssi on se, mikä tekee sinusta erilaisen kuin muut.
Substanssi on se, mistä sinut on tehty.

Puinen tuoli on tehty puusta, puu on sen substanssi, mutta puu ei ole sen essenssi. Tuolin design ja muut ominaisuudet yhdessä tekevät tuolin essenssin.)
1)   Shabhava on essenssi.

Tämä voi tarkoittaa sitä, että shabhava on asian ominaisuus, jota asia ei voi menettää lakkaamatta olematta se asia. Esimerkiksi nestemäisyys on veden shabhava, kuumuus on tulen shabhava. Jos vesi ei ole enää nestemäinen, se lakkaa olemasta vettä ja siitä tulee jotain muuta.

Toinen, yleisempi lähestymistapa on nähdä shabhava asioiden puhtaana essenssinä eli asialla on yksilöllisen olemus, joka muodostuu sen ominaisuuksista (svalaksana). Helpoimmin tämän ymmärtää vertaamalla kahta asiaa, vaikkapa koiraa kissaa. Koira on eri kuin kissa, koska koiralla on erilaiset ominaisuudet, jotka erottavat sen kissasta. Koiran shabhava on siten eri kuin kissan shabhava.

2)   Shabhava on substanssi.

Tämä idea löytyy sekä buddhalaisista että länsimaalaisista filosofioista. Idea menee yksinkertaisuudessaan näin, tosin vähän eri muodoissa:

On olemassa kahdenlaisia asioita: ensisijaisia ja toissijaisia. Ensisijaiset asiat ovat maailman rakennuspalikoita. Toissijaiset asiat ensisijaisista asioista rakentuvia ja usein pelkästään mielen luomia konsepteja tai käsityksiä todellisuudesta.

Toissijainen asia voidaan palauttaa ensisijaiseen asiaan (em. atomit aikanaan).

Ensisijaiset asiat ovat ”oikeita”, toissijaiset asiat eivät ole ”oikeasti” olemassa. Ne ovat tilapäisiä tai mielen luomia illuusioita.

Asialla on siis substanssi, josta asia rakentuu. Asialla on shabhava.


3)   Shabhava on absoluuttinen ja perimmäinen todellisuus.

Tämä on käytännössä laajennus edellisestä. Shabhava on asioiden ensisijainen ja samalla perimmäinen luonne. Perimmäinen luonne tarkoittaa sitä, että se ei ole enää jaettavissa pienempiin osiin. Perimmäinen luonne tarkoittaa myös, että asia on itsenäinen eli kausaalisuuden ulkopuolella ja siten muuttumaton.

Esimerkiksi tyypillisesti joissain perinteissä mieli/tietoisuus on ensisijainen asia. Kaikki ympärillämme olevat asiat ovat taas toissijaisia. Ne ovat vain mieltä tai tietoisuutta eri muodoissa. Vertauskuvallisesti kullasta voidaan tehdä koruja ja kelloja, mutta ne ovat siitä huolimatta vain kultaa eri muodoissa. Meri velloo aaltoina ja muuttaa jatkuvasti muotoaan, mutta se on silti aina meri.

Tämä idea laajentuu niin, että tietoisuus/mieli on kaiken perimmäinen todellisuus ja kaikki on pohjimmiltaan mieltä/tietoisuutta. Koko maailmalla on siis shabhava. Ja tämä shabhava on absoluuttinen ja perimmäinen todellisuus.

(Tämä on tavallaan substanssin erikoislaajennus. Voi myös ajatella, että shabhava on joko asian essenssi tai substanssi, jos haluaa päästä vähemmällä. Tässä viimeisessä maailmasta tehdään ensin konsepti, jolla nähdään olevan yksi, yhteinen substanssi.)Kognitiivinen näkökulma
puolestaan tarkoittaa sitä, että shabhava on jotain, jonka me omassa päässämme luomme kaikille asioille.

Shabhava ei ole asioiden todellinen essenssi tai substanssi, vaan se on meidän automaattinen käsityksemme siitä, kuinka asiat toimivat ja mitä ne pohjimmiltaan ovat.

Shabhava on siis idea, jonka heijastamme takaisin maailmaan, jokin jota siellä ei alun perin ole -aka kognitiivinen virhe.

Me erotamme kissan ja koiran toisistaan, koska me havaitsemme niiden olevan erilaisia. Sen jälkeen päättelemme automaattisesti, että niillä on oltava jokin essenssi tai substanssi, joka erottaa ne toisistaan. Siis päättelemme, että ne ovat syvällä sisällään jollain perustavalla tavalla erilaisia eli niillä on oltava shabhava. Ja tämä shabhava on jotain mitä kissa ja mitä koira ”on oikeasti”. Tai havainnoimme koko maailmaa yhtenä asiana ja teemme saman kognitiivisen virheen. Maailmalla on oltava shabhava, se mitä maailma ”oikeasti on”.

Jos ihan tarkkoja ollaan, niin kyseessä on kaksi kognitiivista virhettä, jotka aiheuttavat toisensa. Kyseessä on eräänlainen luuppi, jonka kognitiivinen virhe aiheuttaa.

A) Asiat ovat (luonteeltaan) erilaisia. (aiheuttaa päätelmä b:n)
B) Asioilla on (oltava) itsenäinen ja perimmäinen luonne. (aiheuttaa havainto a:n)

25
Keskustelua buddhalaisuudesta / Mitä on Svabhava?
« Uusin viesti kirjoittanut pael Joulukuu 19, 2017, 06:42:31 ip »
Mitä on Svabhava? Mikä on laaja selitys Suomeksi?
26
Keskustelua buddhalaisuudesta / Erinomainen kolmen luennon luentosarja (englanniksi)
« Uusin viesti kirjoittanut halkonen Joulukuu 04, 2017, 09:08:07 ip »
Tervehdys kaikille.

 Mikäli on ylimääräistä aikaa vaikkapa ylihuomisen itsenäisyyspäivän aikaan tai jos muutoin vaan tekee mieli kuunnella aivan mahtavan käytännönläheistä puhetta, niin lämpimästi uskallan suositella Jetsun Khandro Rinpochen ilmaiseksi saatavilla olevaa kolmen puheen sarjaa "Ascertaining the three vows" täällä: https://www.khandrorinpoche.org/teachings/audio/jkr-three-vows-pratimoksha-2011-08-02/

(sarja on neljänä tiedostona, tiedostot maksimissaan noin 1:45 minuuttia pitkiä).

Puheet ovat tosin englanniksi taas, mutta joilta englannin kuunteleminen sujuu, niin tätä uskallan suosittaa (ainakin siis siten, että kuuntelee vaikka puoli tuntia/tunnin ensimmäistä pätkää, ja jos resonoi, niin sitten kuuntelee loputkin).

Huom: puhe on erittäin tiivistä ja selkeää, seikkaperäistä sekä käytännönläheistä. (Itse joudun pari kertaa laittamaan ihan pausenkin päälle, sen verran tiiviisti saa omassa mielessäkin olevia asioita jäsentää :)

Ollapa kaikki opetus näin selkeää ja harjoitusta tukevaa.

-

Luennon yhteydessä oleva kuvaus vielä tähän loppuun:

"We are pleased to present audio recordings of a series of teachings on Lochen Dharmashri’s Ascertaining the Three Vows given by Jetsün Khandro Rinpoche in New York City in August 2011. Rinpoche begins the series with a presentation of the Pratimoksha Vow, discussing how the vow might apply not only to monastics, but also to lay practitioners."

Kiitos heille, jotka tilaisuuden ovat äänittäneet ja laittaneet näin saataville. Huippua, sanon minä.
27
Keskustelua buddhalaisuudesta / Vs: Pragmaattinen dharma ja herääminen
« Uusin viesti kirjoittanut Tomi Marraskuu 28, 2017, 03:23:58 ip »
Täällä ihan hyvä arvostelu tuosta Ingramin kirjasta, joka oikeastaan aika paljon tuon Pragmaattisen dharman -takana. Nykyään tosin sen parissa on ymmärtääkseni jo aika paljon erilaistakin ajattelua eikä Ingram itsekään taida ajatella ihan samalla tavalla kuin kirjaa kirjoittaessa, mutta kuitenkin suuri osa tästä pätee yhä:

---

There is so much right with this book, yet so much wrong. What is right is the unashamed attitude that the path is practiced to attain something, and that it is possible to do so. The discussions of the different models of awakening and of the "mushroom factor" in much of current Buddhism are also great. In Part I there are also extended and very good discussions of some of the important basic teachings of the Buddha: the three trainings, five spiritual faculties, seven factors of enlightenment, four noble truths and eightfold path.

What is wrong then?

Well, Parts II and II are largely not teachings of the Buddha, core or otherwise. The meditation practice that Ingram teaches ("noting") was developed in the twentieth century in Burma. It wasn't taught by the Buddha. The "Progress of Insight" that Ingram teaches comes from a document called the Visuddhimagga written in Sri Lanka in the fifth century AD, more than eight hundred years after the Buddha's death in Northern India. The Buddha didn't teach that either. So the title is misleading, but that doesn't necessarily mean that the practices are not helpful. Or does it?

The outcome of the practice recommended in the book is not the outcome of practicing the Buddha's teaching, which is nibbana ("unbinding"), the end of dukkha (usually translated as "suffering" or "stress"). The product of Ingram's practice as recommended in this book is a state of endless cycling through something which Ingram, borrowing from St John of the Cross, calls the Dark Night, some of whose stages are Fear, Misery, Disgust and Desire for Deliverance (as well as nicer sounding states like Equanimity). There is no end to be reached, just a state of endless repetition of these stages at four succeedingly higher levels which are called by the same names as the Buddha's four stages of awakening, although they are clearly not the same thing at all. Rather than being the end of dukkha which the Buddha taught, this is more "being OK with dukkha made worse by the practice". It seems difficult to understand why anybody would want to do this, unless it's to get the same kind of satisfaction that you get from ascending the levels in a computer game. Ingram even has the term "technical meditator" for someone who can call up these stages of the Dark Night at will, almost as a show of skill. It seems to have little to do with the end of suffering, which is supposed to be the whole point of meditative practice.

The fact that the expected practice outcome is cycling though dukkha is not made clear in the book. The reader is allowed to assume that the objective is the same as the Buddha's, nibbana. It only becomes apparent from Ingram's website. This website has attracted people who appreciated the open and pragmatic ethos of the book and is one of the most hospitable places on the internet for discussion of dhamma practice. The differences between the teaching in this book (usually called "MCTB") and those of the Buddha are openly acknowledged on the site, including the fact that "MCTB arahat" (Ingram's claim to attainment) is not the same as "sutta arahat" (as described in the Pali suttas, the record of the Buddha's teaching conversations during his life) and the fact that the MCTB map is not the same as the Buddha's "ten fetter model".

Ingram himself has recognised that he has further to go (which "sutta arahats" don't) and a couple of years ago started practices inspired by a teaching called Actual Freedom, coached by some of his former pupils. Part of this practice is attaining states called "Pure Consciousness Experiences" ("PCEs") and Ingram has written freely about his attainment of these states and the fact that the experience of "PCE Daniel" is far preferable to that of "cycling Daniel". More recently he has written about a "veil" being torn away that had existed unknown between him and the world.

It seems to be emerging that the "Space Invaders / shooting aliens" noting practice (you'll have to read the book!) that Ingram teaches is what produces the "attention wave", "phase problems" and the perceptual instabilities and vibrations that he calls the Three Characteristics (the Buddha actually never used this term, and meant something different by the term Three Perceptions which he used) and it's what pushes people into the Dark Night. The Buddha taught a very different whole-body awareness practice that did not separate samatha (calm and concentration) and vipassana (insight) and he described nothing remotely resembling the Dark Night. There are many discussions on the website involving people trying to locate themselves on the Progress of Insight map and more often than not it seems difficult or impossible to do. There have been discussions placing the same person right at the beginning and right at the end of the Progress based on the same practice report, so vague and confusing are the signs of each stage. People seem to end up scripting their experience to follow the maps as far as they can, or dropping the maps altogether and taking up other practices that they find more helpful.

Ingram is in the process of starting to prepare a second edition of the book and it will be interesting to see whether he still teaches the practice leading to the dark night (in contrast to the Buddha's practice leading to the end of suffering) or puts it aside in favour of his more recent and apparently more productive practice. If he retains the current content hopefully he will at least correct the title to something less misleading.

For a serious practitioner this is a "must read", not just for its historical interest as a stage of the development of the teaching of the dhamma in the West, but also for its analysis of many of the problems of modern Buddhism. We must be grateful to Ingram for opening up a discussion of dhamma practice based on the idea that you're doing it for a purpose and you can get results. However, the practices described in this book are not those of the Buddha and they do not lead where he went.

https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R3UYN84RDVJXBL/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B005TQU7P8
28
Buddhalaiset ryhmät tiedottavat / Kansainvälinen Konchog Chidu Drubchod -retriitti Danakoshassa
« Uusin viesti kirjoittanut Danakosha Marraskuu 25, 2017, 08:53:26 ap »
Danakoshalla on ilo ilmoittaa, että Tulku Dakpa Rinpoche tulee ystävällisesti ohjaamaan Konchog chidu drubchod -retriitin 26.12.2017 - 1.1.2018. Drubchod on erityisen voimakas ryhmäretriitti, jonka tarkoitus on kaikkien esteiden, hämärtymien ja sairauksien tyynnyttäminen, hyveiden kasvattaminen, ansioiden kartuttaminen ja vaurauden lisääminen; kaikille tunteville olennoille ja erityisesti omassa ympäristössämme. On tärkeää tehdä hyviä tekoja kuluneen vuoden loppuessa ja uuden alkaessa. Jos vuosi on mennyt hyvin, se on seurausta omista hyvistä teoistamme ja kolmen jalokiven ja kolmen alkujuuren siunausta, joten kiitämme heidän ystävällisyydestään ja toivomme että tuleva vuosi on yhtä hyväenteinen. Jos taas kulunut vuosi on ollut täynnä ongelmia, toivomme niiden loppuvan ja uuden vuoden menevän hyvin.

Tämä on Danakoshan jokatalvinen drubchod-retriitti. Retriittiin on vuosittain osallistunut lukuisasti harjoittajia useista maista, ja toivomme tänäkin vuonna paljon osallistujia.

Konchog chidu tarkoittaa "Kallisarvoisten ruumiillistumaa." Se on Guru Rinpocheen keskittyvä harjoitus, joka sisältää kaikki kolme juurta - ulkoinen rauhaisa Padmasambhava guruna, sisäinen raivoisa Padmasambhava yidamina ja salainen Padmasambhava Simhamukan muodossa dakinina, ja se sisältää myös Padmasambhavan pitkän elän muodon. Terma-aarteen löysi tertön Jatson Nyingpo, Nyongben Tingzin Zangpon, Padmasambhavan läheisen oppilaan jälleensyntymä, joka saavutti sateenkaariruumiin. Konchog chidu on hyvin syvällinen ja laaja opetuskokonaisuus, ja se on yksi korkeimmista ja salaisimmista tavoista saavuttaa Padmasambhavan laaja viisaus.

Voit lukea lisää Konchog Chidusta tästä linkistä.

Tulku Dakpa Rinpoche on Danakoshan dharmakeskuksen hengellinen johtaja, ja hän on ensimmäinen oppilaidensa pyynnöstä Suomeen vakituisesti asumaan asettunut tiibetinbuddhalainen lama. Hän on vastaanottanut opetuksia aikamme merkittävimmiltä buddhalaisilta opettajilta, kuten Kyabje Mindrolling Trichen Rinpochelta ja Kyabje Taklung Tsetrul Rinpochelta. Hän on valmistunut Mindrollingin luostarin korkeakoulusta valtuutetuksi suutristen ja tantristen opetusten haltijaksi.

Aikataulu:

26.12. Alkaa klo 19:00

27.12. - 31.12.
6 - 8: Harjoitus
8 - 9: Aamiainen
9 - 11:30: Harjoitus
11:30 - 14 Lounastauko
14 - 15:30 Harjoitus
15:30 - 16 Teetauko
16 - 18: Harjoitus

1.1.2018
klo 6 - 10: Harjoitus ja viikon harjoituksen siunausten vastaanottaminen. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita vastaanottamaan siunauksia, vaikka eivät olisi osallistuneet retriittiin. Siunausten vastaanottaminen alkaa klo 9. Voit tulla mukaan myös aamusession alusta asti.
klo 11: Lounas

Paikka: Danakosha Ling, Forssantie 37, 31600 Jokioinen.

Hinta: 180 €, tai Danakoshan jäsenille, opiskelijoille ja työttömille 150 €

Majoitus: 10 € / yö yksinkertaisessa ryhmämajoituksessa. Saatavilla myös joitakin makuupaikkoja pienemmissä huoneissa lyhyen välimatkan päässä keskukselta hintaan 25 € / yö. Ota mukaan oma makuupussi. Voit myös järjestää majoituksen itse muualla. Kerrothan rekisteröitymisen yhteydessä majoitustoiveesi.

Rekisteröitymiset 12.12. mennessä osoitteeseen info@danakosha.fi
29
Buddhalaiset ryhmät tiedottavat / Lyhyt johdantokurssi zeniin 3.12.
« Uusin viesti kirjoittanut ZenCenter Marraskuu 23, 2017, 03:20:35 ip »
Sunnuntaina 3.12.2017 klo 12:00 - 16:30.

Helsinki Zen Center, Kalevankatu 4, Helsinki

Mitä zen ja zenmeditaatio ovat? Lyhyt johdantokurssi zeniin pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin käytännöllisesti. Kurssilla opetellaan zazenin eli zenmeditaation perusteet: istuma-asento, kävelymeditaatio sekä hengitys. Lisäksi puhutaan zenin filosofiasta ja traditiosta. Aikaa varataan myös keskustelulle siitä, minkälaisia esteitä harjoittaja tyypillisesti kohtaa, miten zeniä voi harjoittaa arjessa ja miten harjoitusta voi syventää retriiteillä tai itsenäisesti.

Kurssi antaa valmiudet osallistua Helsinki Zen Centerin toimintaan sekä harjoittaa kurssilla opittua ensimmäistä harjoitusta. Kurssimaksu 45 EUR sisältää osallistumisen yhteen vapaavalintaiseen zazeniin. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa tutustumista Zen Centerin toimintaan kokeilujäsenenä, jolloin saa kahden kuukauden jäsenyyden yhden kuukauden hinnalla (30 EUR / 2kk).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: johdanto@zazen.fi


Tiedotamme tapahtumista kalenterisivulla sekä postituslistalla.

Zenin sydämessä on oivallus todellisuuden jatkuvasti muuttuvasta luonteesta ja kaikkien eri elämänmuotojen keskinäisestä yhteydestä. Tästä syystä zen ei pohjimmiltaan tähtää edes harjoittajan henkilökohtaiseen onneen, vapautumiseen tai valaistumiseen, vaan katsoo näidenkin asioiden ylitse. Paradoksaalista kyllä, eläminen tästä näkökulmasta käsin on yleensä syvästi tyydyttävää ja mielekästä.

Zen on buddhalainen traditio, joka kehittyi Kiinassa 500-luvulla ja tuli Suomeen Japanin kautta viime vuosisadan lopulla. Zenin keskeisin harjoitus on zazen eli istumameditaatio. Zenin erilaisten meditaatioharjoitusten kautta harjoittaja oppii palaamaan nykyhetken kokemiseen yhä uudelleen. Meditaation avulla usein kaaottisesti asiasta toiseen kiirehtivä mieli rauhoittuu ja keskittyy. Kun mieli on keskittynyt ja tyyni, kokemus nykyhetkestä muuttuu. Joskus, usein intensiivisen keskittymisen jälkeen, tällainen kokemus voi olla erityisen syvä, ja silloin siihen voidaan viitata sanalla kensho, joka on japania ja tarkoittaa "nähdä omaan mieleensä sellaisena kuin se on."

Vaikka zenin keskeinen harjoitus on istumameditaatio, zen sisältää myös monia muita harjoituksen muotoja, kuten kävelymeditaatio ja meditaatio työssä. Myös erilaiset seremoniat ja buddhalaisten eettisten elämänohjeiden soveltaminen omaan elämään ovat osa zenin harjoitusmahdollisuuksia. Zenin viisaus ei ole sidottu opinkappaleisiin tai kirjoitettuihin teksteihin, vaan harjoittajan on oivallettava itse. Tästä syystä yhteys elävään zenopettajaan sekä harjoittaminen yhdessä toisten kanssa ovat olennaisia tapoja opettaa ja oppia zeniä.
30
Keskustelua buddhalaisuudesta / Vs: Onko Buddhalaisuudessa synnin käsitettä?
« Uusin viesti kirjoittanut Ekhnaton Marraskuu 23, 2017, 11:03:09 ap »
Sravasti Dhammikan mukaan mitään syntiä vastaavaa ei ole buddhalaisuudessa. On kahdenlaisia tahroja eli kleshoja, tietämättömyys on suurin ja pahin tahra, sanoo Bhagavan Shakyamuni Dhammapadassa.
Tiedon hedelmän syöminen on alkuperäinen synti (the original sin). Tämä viittaa selvästi  valaistumiseen, myös sen mukaan mitä paratiisistä karkoittamisen kertomuksessa sanotaan. Jolloin Buddhalaisuus itsessään on suurin synti, juutalaisen käsityksen mukaan. Buddha-Dharma sen sijaan katsoo olevansa vapautumisen keino, tai ovi ja portti vapautumiseen. 
Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10